Klauzula Informacyjna Ogólna

1. Klauzule Informacyjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Luma Automation S.A. ul. Cieszyńska 23G, 43-170 Łaziska Górne;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania umów cywilno-prawnych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz do celów marketingowych na podstawie Art.6 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów;
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Luma Automation S.A. ul. Cieszyńska 23G, 43-170 Łaziska Górne, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz te z którymi podpisano odpowiednie umowy powierzenia danych a powierzenie jest niezbędne do realizacji umowy;
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu do momentu ustania obustronnych roszczeń zgodnie ze szczególnymi zapisami umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizowania umowy oraz kontaktowania się w celach marketingowych lub dotyczących umowy.