Uruchomienie horyzontalnej linii produkcyjnej w Odlewni Kutno

Jednym z kolejnych etapów zaplanowanego technicznego i technologicznego rozwoju Odlewni Kutno na rok 2019 było uruchomienie horyzontalnej linii produkcyjnej.

W dniu dzisiejszym można ogłosić, że kilkumiesięczne intensywne działania zespołów utrzymania ruchu oraz produkcyjnego zakończyły się sukcesem. W miesiącu październiku linia została oddana do seryjnej produkcji – co zwiększyło wydajność odlewni o 8000 t/rok. Seryjne wznowienie produkcji było możliwe dzięki adaptacji funkcjonujących omodelowań z dotychczas pracującej linii oraz nowych projektów. Parametry techniczne linii oraz jej wydajność pozwalają planować i kontynuować produkcję na niższym poziomie kosztów w porównaniu do dotychczas funkcjonującej. Nowo uruchomiona linia zwiększyła konkurencyjność Odlewni w zakresie funkcjonujących detali oraz nowych projektów, nad którymi pracuje obecnie dział handlowy.