Zespół

Tomasz Sęk

Tomasz jest menadżerem z 18 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania międzynarodowymi, wielokulturowymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Od lat związany jest z branżą metalową oraz budowlaną.

Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w ArcelorMittal Poland na stanowisku kierownika procesów produkcyjnych. Następnie współpracował z Harsco Corporation, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora Zarządzającego w Europie Środkowej oraz Wschodniej oraz zasiadał w zarządach spółek z Grupy. Od 2017 roku związany był z Grupą Kapitałową Boryszew-Impexmetal, a następnie z Grupą Yawal SA, gdzie pełnił funkcje zarządcze oraz odpowiadał za definiowanie i realizację strategii rozwoju spółek.

Tomasz jest członkiem wielu stowarzyszeń z sektora metalowego oraz budownictwa. Od sierpnia 2021 roku zasiada w Radzie Polskiego Stowarzyszenia Aluminium.

Tomasz jest absolwentem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia Executive MBA na Aix-Marseille University oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania AGH. Jest również absolwentem programów Personal Leadership oraz Elite Leadership Harvard Business Review.