Zespół

Piotr Krzyżewski

Piotr Krzyżewski to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia spółek oraz zarządzania finansami w rozbudowanych grupach kapitałowych z branż inwestycyjnych i produkcyjnych.

Specjalizuje się w optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzkiem finansowym i płynnością, budowaniu strategii finansowania. Ponadto ma doświadczenie w procesach restrukturyzacji spółek, negocjacjach, due diligence, przeprowadzeniu, nadzorowaniu oraz realizacji wyjść z transakcji kapitałowych.

Członek Komitetów Inwestycyjnych oraz licznych Rad Nadzorczych. Stworzył model biznesowy, utworzył i zarządzał funduszem drugiej rundy.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunków: finanse i bankowość oraz międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Ukończył studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Posiada licencję maklerską oraz ukończone liczne kursy i szkolenia.

Od 26 sierpnia pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LUMA Automation S.A.


W wolnych chwilach uczestniczy w maratonach, półmaratonach.