Zespół

Michał Romański

Michał Romański jest menadżerem i specjalistą w zakresie finansów, od 2010 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach w których był również Dyrektorem Finansowym.

Michał do listopada 2022 roku związany był z Mercator Medical S.A. piastując funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego.

Poprzednio związany z firmami kontrolowanymi przez Pana Michała Sołowowa – pełnił funkcje Prezesa Zarządu w spółce holdingowej FTF Columbus (2016-2020) oraz Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce Cersanit (2010-2016). Wcześniej był związany z firmą audytorską Deloitte (1997-2009).

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych HR na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu i St. Gallen Business School, a także programów ICAN Institute.