Zespół

Magdalena Białas

Magda od ponad 20 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem pełniąc funkcję dyrektora finansowego, członka zarządu, a wcześniej analityka inwestycyjnego, w spółkach inżynieryjnych, przemysłowych oraz medycznych.

Od 2008 roku pełniła Funkcje Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu w spółkach:  Tines Capital SA , NAFIS SA, I-KAR sp. z. o.o. oraz Ponar Wadowice SA gdzie odpowiadała za nadzór na procesami finansowymi oraz wprowadzenie standardów raportowania zarządczego. Prowadziła  strategiczne projekty związane z identyfikacją i badaniem potencjalnych celów akwizycyjnych a także transakcje związane ze zmianami w strukturze akcjonariatu i pozyskaniem inwestorów, w tym m.in. IPO.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalizacji finanse, bankowość oraz studiów podyplomowych o kierunku rachunkowość. W 2000 roku uzyskała stopień Mastere Specialise en Banque et Ingenierie Financiere nadany przez Wyższą Szkołę Handlową w Tuluzie i dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Inżynieria Finansowa i Bankowość w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach. W 2020 roku uzyskała dyplom Executive MBA INE Polskiej Akademii Nauk.