Odlewnia Kutno uzyskała 6 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych

Przedmiotem Projektu jest opracowanie in­nowacji procesowej w postaci zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościen­nych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej za­awansowanymi technikami kontroli jakości. Nastąpi to poprzez realizację badań przemy­słowych i eksperymentalnych prac rozwojo­wych z zakresu metalurgii i odlewnictwa, ob­róbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz kompu­terowych systemów eksperckich opartych […]