Kontakt

 • Nasze biura

 • WarszawaLuma Automotive S.A.Warsaw Corporate Center
  Emilii Plater 28,
  00-688 Warszawa
  +48 22 230 12 12office@lumainvestment.eu
 • SiedzibaLuma Automotive S.A.ul. Cieszyńska 23G,
  43-170 Łaziska Górne
  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem
  KRS: 0000736058
  REGON: 380679170
  NIP: 6351847989
  Kapitał zakładowy: 98.753.456,00zł, opłacony w całości